tradafx

Tâm lý "Con Bạc": Cách kiểm soát và Nắm bắt thị trường

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tâm lý "Con Bạc": Cách kiểm soát & Nắm bắt thị trường

Tham gia thị trường forex giao dịch ngoại hối, hẳn bạn đã thuộc nằm lòng những kỹ năng để trở thành một trader giỏi như nghiên cứu, lập kế hoạch tổng thể, giữ kỷ thuật, biết cắt lỗ, chốt lãi… và kiểm soát cảm xúc.
Hay nói cách khác, bạn cần phải có phương pháp rèn luyện tâm lý giao dịch

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.