MrDonnie

Liệu ngành hàng không chuẩn bị phục hồi?

HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VN-CTCP
HVN và VJC có lực phục hồi siêu ấn tượng khi HVN đóng cửa giá trần, VJC tăng 3.8; các mã ngành liên quan tới hàng không phục hồi sau 1 thời gian quanh quẩn như ACV, SAS, NCS. Tuy nhiên, vẫn cần phải thận trọng khi tăng tỷ trọng đầu tư trong nhóm ngành này. Dù sao thì HVN và VJC phải bay cật lực mới hòa vốn, chưa nói đến lãi; nên đường dài mới biết ngựa hay. Đối với nhà đầu tư có niềm tin với HVN này thì bây giờ giá còn rẻ, tuy nhiên vẫn còn rủi ro của ngành chưa thực sự chấm dứt. HVN VJC SAS NCS ACV
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.