MrDonnie

Liệu ngành hàng không chuẩn bị phục hồi?

HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VIET NAM
HVN và VJC có lực phục hồi siêu ấn tượng khi HVN đóng cửa giá trần, VJC tăng 3.8; các mã ngành liên quan tới hàng không phục hồi sau 1 thời gian quanh quẩn như ACV, SAS , NCS . Tuy nhiên, vẫn cần phải thận trọng khi tăng tỷ trọng đầu tư trong nhóm ngành này. Dù sao thì HVN và VJC phải bay cật lực mới hòa vốn, chưa nói đến lãi; nên đường dài mới biết ngựa hay. Đối với nhà đầu tư có niềm tin với HVN này thì bây giờ giá còn rẻ, tuy nhiên vẫn còn rủi ro của ngành chưa thực sự chấm dứt. HOSE:HVN HOSE:VJC UPCOM:SAS UPCOM:NCS UPCOM:ACV

Bình luận