facific9x

DỰ PHÓNG HVN BẰNG KỸ THUẬT

Giá lên
HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VN-CTCP
Sau giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022 , cổ phiếu VIET NAM AIRLINES đi vào vùng tích
lũy . Xuất hiện một phiên Spring khi giá điều
chỉnh về mức hỗ trợ với khối lượng tăng cao vào cuối THÁNG 2, nhưng giá không
Break khỏi đường kháng cự. Thay vào đó, giá tích lũy với các cột khối lượng lớn
lớn. Có gì đó ở đây. Mặc dù sự tích lũy là một vận động tự nhiên về mặt kỹ thuật,
nhưng khả năng cao giá sẽ tăng vì cổ phiếu có chỉ số sức mạnh tương đối và khối
lượng giao dịch tăng cao ở điển đảo chiều trước đó (Spring). Cổ phiếu HVN
đã tăng mạnh với một GAP kèm theo khối lượng rất lớn. Tín hiệu này báo hiệu
sự tăng vọt của giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.