ThangLeViet

HVN - TƯƠNG LAI MỜ MỊT - KHUYẾN NGHỊ KHÔNG MUA

Giá xuống
HOSE:HVN   TCT HANG KHONG VN-CTCP
Thắng thấy có chị trong nhóm hỏi riêng Thắng về con HVN nên Thắng chia sẻ góc nhìn thế này:
  • Một cổ phiếu muốn tăng giá bắt buộc lợi nhuận phải tăng hoặc Kỳ vọng lợi nhuận tăng trong tương lai (cụ thể là EPS tăng svck). Tại vì, thị trường sẽ tự trả giá cho lợi nhuận mà DN kiếm ra cho cổ đông.
  • Những DN nào có giá CP tăng nhưng lợi nhuận Không tăng phải cẩn thận. Anh em chú ý đọc vị game cổ phiếu ẩn mình trong từng mức giá. Không đọc vị được không nên dính vào.
  • HVN hưởng lợi từ thông tin TQ mở cửa 1 phần biên giới -> Hàng không hoạt động. Tuy nhiên, điều này chưa ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận, DN vẫn đang âm VCSH 7,5 nghìn tỷ. Vì vậy, anh em đánh HVN phải xác định là game ngắn hạn và biết điểm dừng nhé.
--
Happy invesing!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.