binhnewstock

Cổ phiếu JNJ - tiềm năng lợi nhuận 14%

BATS:JNJ   Johnson & Johnson
Yếu tố cơ bản:
1. P/E forward 14.29 thấp hơn P/E hiện tại 31.8
2. Tỷ lệ short 0.6 cho thấy áp lực bán không cao.
3. Định giá khoảng 180

Yếu tố kỹ thuật:
1. Giá đang điều chỉnh về hỗ trợ gần nhất 153
2. Chỉ báo dao động Stochastic đang đi vào vùng quá bán (23.58)
3. Kháng cự 175, hỗ trợ 153

Khuyến nghị: Chờ MUA tại giá 153, chốt lời 175 (14%), cắt lỗ nếu thủng 150.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.