KhiemNI

JP225US: Xu hướng giảm vẫn hiện diện

Giá xuống
OANDA:JP225USD   Japan 225
Vùng hỗ trợ được chọc thủng khá sâu và hồi lên.
Với phản ứng ở vùng hỗ trợ giá không bật mạnh lên thì cơ hội SHORT vẫn hiện diện
Kèo 2R ngắn SHORT dưới vùng kháng cự
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.