Japan 225Japan 225Japan 225

Japan 225

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Các câu hỏi thường gặp

Japan 225 đạt mức báo giá cao nhất vào 11 thg 7, 202442.155,5 USD. Xem thêm dữ liệu trên Japan 225 biểu đồ.
Báo giá thấp nhất từ trước đến nay của Japan 2256.945,7 USD. Mức này đạt được vào 9 thg 3, 2009. Xem thêm dữ liệu trên Japan 225 biểu đồ.
Japan 225 chỉ là con số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các công cụ cấu thành chỉ mục, do đó bạn không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số đó. Nhưng bạn có thể mua hợp đồng tương lai hoặc quỹ Japan 225 hoặc đầu tư vào các cấu phần.