vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU JP Morgan

Giá lên
NYSE:JPM   JP Morgan Chase & Co
PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU JP MORGAN CHASE
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 157$ - 158$ Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP JPM có thể một lần tiến lên quanh mốc 162$ - 165$

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy thời gian này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh Tăng

- Kế hoạch giao dịch tháng này
Có thể canh MUA quanh mốc 157$ - 158$, bán lỗ dưới 154$
Chốt lời 162$ - 166$ . Good Luck :)