Chana-Trading

JPYUSD sẽ đi về đâu khi NF diễn ra ?

Giá xuống
Chana-Trading Cập nhật   
FX_IDC:JPYUSD   Yên / Đô la Mỹ
Đồng Yên tăng trưởng trong 10 tuần liên tiếp , điều này đánh dấu sự sụp đổ và không còn thống trị của USD nữa
Những động thái của FED đang cố gắng kìm hãm và giảm lạm phát
Điều này gần như đúng như dự định của FED
Xét về phân tích kĩ thuật Vùng 0 ở Fibo đang là cản và có dấu hiệu quay về vùng 0.236 và 0.382
Chiến lược giao dịch:

Canh SELL JPYUSD vùng giá : 0.0074

Stop Loss : 0.0094

Take Profit 1 : 0.0054
Take Profit 2 : 0.0049
Take Profit 3 : 0.0045

TP, SL đầy đủ khi vào lệnh để tài khoản được an toàn và chiến thắng thị trường!
Bình luận:
ĐÓNG LỢI NHUẬN JPYUSD +80PIPS ✅✅✅
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.