Linh_Invest

KO vẫn lý tưởng đối với Warren Buffett

Giá lên
NYSE:KO   Coca-Cola Company (The)
Công ty Coca-Cola, một công ty nước giải khát, sản xuất, tiếp thị và bán nhiều loại đồ uống không cồn khác nhau trên toàn thế giới.

Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định và đều đặn qua các năm.
Cổ tức được duy trì trong 60 năm qua, tỷ suất chi trả hiện tại là 2.93%.
Tăng trưởng của cổ phiếu trong 3 năm, 5 năm và 10 năm lần lượt là: 53%, 74% và 104%.
Theo đánh giá từ các nhà phân tích phố Wall, cổ phiếu KO có thể tiến đến giao dịch ở mức 71 đô la trong 12 tháng tới, đồng nghĩa với khoản đầu tư của bạn có thể tăng 13%.

Mua quanh 61.5 | Mục tiêu chốt lời 64 | Dừng lỗ khi giá đóng dưới 60.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.