ThangLeViet

LHG - Cổ phiếu cần chú ý, Xuất hiện thanh khoản lớn Bắt đáy

Giá lên
HOSE:LHG   CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
Ngày 23/05/2006, Công ty Cổ phần Long Hậu được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 90 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính bao gồm Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu dân cư; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng giao thông và hệ thống cấp thoát nước, thủy lợi; Kinh doanh bất động sản; Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh. LHG là chủ đầu tư các dự án Khu công nghiệp Long Hậu với tổng diện tích gần 500 ha.

KHUYẾN NGHỊ VÀ ĐỊNH GIÁ
  • Điểm mua: 33,800 VND - 35,000 VND
  • Điểm chốt lời 1: 37,500 VND
  • Điểm chốt lời 2: 40,000 VND (cuối tháng 10)
  • Cắt lỗ: 32.600 VND
--
Chúc anh em giao dịch thành công!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.