dinhchien

LINKUSDT - Tăng theo Supertrend 8/2/2022

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
1. Xu hướng chính: Supertrend indicator khung 4 giờ.
- Tăng khi nến trên đường màu xanh.
- Giảm khi nến dưới đường màu đỏ.
>>> Supertrend H4 xu hướng Tăng.
2. Sóng điều chỉnh: Supertrend ở khung 1 giờ.
- Tăng khi nến trên đường màu xanh (điều chỉnh).
- Giảm khi nến dưới đường màu đỏ (điều chỉnh).
Xu hướng chính tăng, chờ điều chỉnh giảm khung 1 giờ, phá xu hướng điều chinh thì mở lệnh.

* Hoa hồng: 0.06%/lệnh (Binance future).
- Không nên dùng Cross (margin)
Tác giả đang sử dụng giao dịch tự động.

Ý tưởng liên quan