tienminhnguyen

#LTC có thể lặp lại kịch bản đợt halving 2019 không?

Giá lên
CRYPTO:LTCUSD   Litecoin
Tôi thấy có một kịch bản gần giống với kịch bản halving 2019 cảu #ltcusd
Nếu điều àny đúng thì LTC có thể tăng lên 120 -135 USD trong tháng 7/2023
Chúc mọi người có lựa chọn may mắn về ltc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.