Litecoin (Tiền điện tử)

Ý tưởng Giao dịch 101
Scripts 17

Dự đoán và phân tích

Litecoin (Tiền điện tử)

Litecoin (LTC) được ra mắt tháng Mười năm 2011, là một đồng tiền điện tử phi tập trung có quy mô toàn cầu, dựa trên công nghệ blockchain. Đồng tiền này thường được ví như một phiên bản nhỏ nhẹ hơn của Bitcoin, bởi công nghệ gần như tương đồng, nhưng giá luôn rẻ hơn đáng kể. Toàn bộ giao dịch được ghi nhận trên một máy chủ công khai được gọi là The Blockchain. Hệ thống này cho phép xử lý và xác nhận giao dịch nhanh hơn. Litecoin hiện đang có giá trị vốn hoá lớn thứ tư trên thị trường và được nhiều sàn giao dịch chấp nhận.

Tổng số lượng Litecoin được phát hành bị giới hạn ở mức 84 triệu, hiện nay đang có 49 triệu lưu hành trên thị trường. Do giới hạn này, lạm phát sẽ không làm giảm giá trị của đồng tiền. Các mỏ đào Litecoin sử dụng nguồn tài nguyên máy tính để hỗ trợ cho đồng tiền, dựa trên một giao thức mã nguồn mở và được thưởng bằng Litecoin sau khi hoàn thành một khối lượng tính toán mã hoá nhất định. Litecoin có thể được mua bán thông qua bitcoin hoặc các loại tiền tệ pháp định khác như USD hay EUR. Bạn cũng có thể mua hàng hoặc trả tiền dịch vụ bằng Litecoin.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
6
1
2
...
6