tienminhnguyen

KỊch bản LTC trước khi halving

Giá lên
CRYPTO:LTCUSD   Litecoin
#LTCUSD có thể đạt $130 trước khi halving nếu giữ đc trên mức giá 85 trong tháng 5 này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.