DatTong

LTCUSD, Litecoin/ Dollar, H4

Giá lên
DatTong Cập nhật   
BITFINEX:LTCUSD   Litecoin
- Xuất hiện mô hình vai đầu vai trên H4.
- Giá hiện tại đã phá qua neckline của mô hình.
--> MUA
Giao dịch đang hoạt động:
Mua
Bình luận:
Giá đang tăng, dời Stoploss về điểm Vào
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chúc mừng ai có profit nhé

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.