tienminhnguyen

LTC sẽ tăng lên $130 hay về $78

Giá xuống
CRYPTO:LTCUSD   Litecoin
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là sự kiện giảm 1/2 của mạng Litecoin sẽ diễn ra, theo bạn thì LTC có thể lên 120 USD theo kịch bản xanh, hay về 78 USD theo kịch bản đỏ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.