tienminhnguyen

Đây là ý tưởng của tôi trước Halving LTC

Giá lên
CRYPTO:LTCUSD   Litecoin
Trước ngày halving trong tháng tháng 8/2023. Tôi kỳ vọng LTC sẽ bật tăng lên vùng $11x trước khi giảm xuống 50% sau halving

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.