dinhchien

MBB - Cơ hội mua giá hợp lý [GARLEY PATTERN]

Giá lên
HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
* Cơ bản:
- Tỷ lệ nợ xấu: 1.0%
- Dự phòng/ Nợ xấu: 2.5
- Giá trị cổ phiếu (P/E, P/B, EV/EBITDA): 37,151
* Phân tích kỹ thuật:
- Khung thời gian Tuần:
... MBB đang ở xu hướng tăng.
... Giá giảm khối lượng giảm > cơ sở để giá tăng lại.
- Khung thời gian Ngày:
... Giá phản ứng ở hình Garley Pattern.
... Khối lượng giảm 3 ngày gần nhất đã nằm dưới khối lượng trung bình 20 ngày. Nếu khối lượng gần nhất thấp nhất mình sẽ mua luôn.
- Khung 4 giờ:
... Phân kỳ yếu khi đáy gần nhất vẫn dưới 30. Nếu tuần sau xuất hiện phân kỳ thực ( RSI > 30) thì mua luôn.

* Cách giao dịch an toàn của mình: - Rủi ro 1%/vốn.
- Tìm mã có cơ bản tốt, tốt nhất là có cổ tức đều đặn 3 năm gần nhất.
- Xác định vốn.
- Tìm khoảng giá nếu sai.
- Mua đúng số cổ phiếu nếu sai sẽ âm 1%.
- Giữ cổ phiếu đến khi lợi nhuận = 2 lần trái phiếu = 16%-20% thì chốt lời.

Bình luận: Tiếp tục chờ như hình bên trái.
Bình luận: * Các hình tăng giá hợp lý mình hay sử dụng:
- Đuổi giá:
- Điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng:
- Tín hiệu đảo chiều RSI khung nhỏ hơn (4 giờ):
Bình luận: Hiện tại MBB vẫn chờ hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.