Linh_Invest

MCD - Doanh nghiệp bán lẻ thức an nhanh lớn nhất thế giới!

Giá lên
NYSE:MCD   McDonald's Corporation
McDonald là công ty điều hành và nhượng quyền các nhà hàng McDonald's tại Hoa Kỳ và quốc tế. Hoặc có thể goi đây là nhà hàng vĩ đại nhất nước Mỹ.

- Công ty đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tuyệt vời sau năm dịch bệnh 2020. Và điều này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai.
- Cổ tức được chi trả đều đặn kể từ năm 1993.
- Một định giá từ các nhà phân tích phố Wall cho thấy cổ phiếu có thể tăng 13% kể từ giá hiện tại.
- Và một điều có thể bạn chưa biết: MCD không chỉ bán burger, MCD là một doanh nghiệp kinh doanh BDS dòng tiền kép với quỹ đất lớn thứ 2 trên thế giới.

Kế hoạch đầu tư: Mua quanh 279 | Chốt lời ở 298 | Dừng lỗ ở 269.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.