TradingView

Cách tạo biểu đồ cơ bản cho từng cổ phiếu riêng lẻ

Đào tạo
NASDAQ:MSFT   Tập đoàn Microsoft
Bạn có thể vẽ trên các biểu đồ cơ bản và thực hiện cùng một mức độ phân tích như trên bất kỳ biểu đồ nào khác. Điều đó bao gồm thêm các đường xu hướng, phạm vi, mũi tên và văn bản. Đối với các nhà đầu tư dài hạn hoặc những người muốn tìm hiểu sâu hơn về các công ty riêng lẻ, đây có thể là một chiến lược hiệu quả để thêm vào quy trình của bạn.

Bắt đầu thật dễ dàng. Điều đầu tiên bạn cần làm là mở một biểu đồ của một công ty bạn muốn nghiên cứu. Nhập tên hoặc biểu tượng vào hộp tìm kiếm. Tiếp theo, nhấp vào nút hoặc biểu tượng "Tài chính" trông giống như biểu tượng biểu đồ thanh 📊 nằm gần trên cùng biểu đồ của bạn. Cuối cùng, chọn số liệu cơ bản bạn muốn nghiên cứu.

Bây giờ bạn đã có một số liệu cơ bản được chọn cho công ty bạn quan tâm, bạn có thể bắt đầu vẽ. Chọn một công cụ vẽ và thực hiện cùng một mức độ phân tích về sức khỏe tài chính của một công ty như bạn làm trên biểu đồ giá bình thường. Trong ví dụ này, chúng tôi đang hiển thị biểu đồ tỷ lệ giá bán hàng của Microsoft. Tỷ lệ này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu cho doanh thu 1 đô la của Microsoft. Vì vậy, nếu tỷ lệ PS là 30, có nghĩa là các nhà đầu tư đang trả 30 đô la cho mỗi 1 đô la doanh thu. Trên biểu đồ này, chúng tôi đã thêm văn bản và nêu bật một số khoảnh khắc thú vị trong lịch sử định giá của Microsoft. Bạn thấy gì?

Chúng tôi hy vọng bạn thích bài đăng này, nó giúp bạn bắt đầu với các số liệu và bản vẽ cơ bản. Ngoài ra, đối với những người dùng cao cấp hơn, bạn có thể sử dụng dữ liệu cơ bản để xây dựng Tập lệnh Pine.

Cảm ơn vì đã là thành viên của TradingView và chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích cập nhật của phân tích cơ bản này.

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.