zxzxzx_33

góc bắn lệnh lung tung : MSFT

NASDAQ:MSFT   Tập đoàn Microsoft
mình thấy trong cái rổ dow jone 30 thì có bạn này có vẻ là giữ đc phong độ khá tốt
thử giữ lại để quan sát, nếu bạn này có tín hiệu tích cực thì mình vào
stoploss dưới vùng đi ngang loằng ngoằng này vậy :)
p/s: ko khuyến nghị gì đâu nhá :)
MSFT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.