binmnt

Phân tích đồng NEO/USDT cơ hội gom vùng giá tốt-X2 3 Tài khoản.

BINANCE:NEOUSDT   NEO / TetherUS
Phân tích đồng NEO/USDT
Đồng NEO đã giảm 70% so với giá đỉnh là 140$ về 40$
hiện tại giá NEO đang được nâng đỡ bở vùng hỗ trợ 47 .
Chúng ta có thể gom NEO ở các vùng giá hiện tại 50$, 30$, và 20$ khi giá BTC hồi phục
vị trí chốt lời vùng 80$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.