binancash

Sau khi Nga có động thái muốn cấm vĩnh viễn BITCOIN?

Đào tạo
NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc.
Như đã đề cập trước đó thì BITCOIN hiện giờ không còn biến động nhiều theo các status của KOL mà phụ thuộc vào các chính phủ.
Và rồi Ngân hàng trung ương Nga muốn cấm vĩnh viễn BITCOIN vì lý do các máy đào tiêu thụ quá nhiều điện làm cho BITCOIN giảm sâu.
Rồi đây theo chân Nga có thể là Trung Quốc sẽ có động thái tương tự nên hãy lưu ý điều này vì chỉ cần Trung Quốc có quan điểm muốn cấm BITCOIN thì xem như BITCOIN sẽ giảm xuống dưới 10K.

Thị trường BITCOIN dạo này có quá nhiều biến động báo hiệu cho 1 năm đầu tư thua lỗ.

Hãy cẩn trọng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.