binancash

Ai chơi options nên chú ý điều này để tránh cháy sạch

NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc.
Ai chơi chứng khoán Mỹ cũng đều biết thị trường gần đây là bear market và rất nhiều người thua sạch túi.
Trường hợp của tôi thì thế này:
- Tôi thấy NFLX earning nên nghĩ nó sẽ tăng nhưng sự thật là nó giảm khủng khiếp
- Tôi đã CALL nó và set stoploss tuy nhiêu trong quá trình thị trường chạy có lúc nào đi lên và tôi bỏ stoploss để chuẩn bị bán thế nào nó đi xuống cái ào rất nhanh và tôi không còn set stoploss kịp
- Kết quả là tài khoản bị cháy sạch

Nhưng vậy set stoploss là điều kiện cần thiết để giảm thua và không nên bị dụ mà bỏ nó đi để rồi ôm hận.

Đây là kinh nghiệm chia sẻ để anh em tránh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.