thuyennguyen2011

KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH KHÍ KỲ HẠN THÁNG 12/2021 Ngày: 5/11/21

Giá lên
NYMEX:NGZ2021   HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (DEC 2021)
KHUYẾN NGHỊ: MUA
Điểm vào: 5.6x
Chốt lời: 6.x
Cắt lỗ: 5.3x
Liên hệ: 0931604827