Que_TVMC

Tiềm năng tăng trưởng NKG

Giá lên
HOSE:NKG   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
NKG tiềm năng tăng trưởng cao

+ Dòng tiền Rẻ đang trở lại thị trường khi các chính sách của VN đang được nới lỏng
+ LS hay phí vay vốn đang giảm dần hay Rẻ dần
+ Ngành thép sẽ được hưởng lợi kép từ giá thép thế giới đang xu hướng tăng và trước đó gia phôi thép giảm làm biên lợi nhuận tăng
+ NKG chuẩn bị bước vào chu kỳ 2 tăng giá
+ HPG chuẩn bị mở lại các lò cao của mình để đáp ứng nhu cầu phục hồi từ thị trường
+ Hơn nữa, TQ đang kêu gọi các DN thép giảm sản lượng để đẩy giá thép lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.