LHBB

NOKJPY 16-12-2019 MÔ HÌNH NÊM

Giá lên
FOREXCOM:NOKJPY   Norwegian Krone / Japanese Yen
Hiện tại giá đã breakout khỏi mô hình nêm, kịch bản hiện tại
canh buy limit tại vùng cầu d1 , sl như hình, ưu tiên chốt tại biên trên kênh giá