Norwegian Krone / Japanese Yen NOKJPY

NOKJPYFOREX.com
NOKJPY
Norwegian Krone / Japanese YenFOREX.com
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày