Norwegian Krone / Japanese Yen NOKJPY

NOKJPY FOREX.com
NOKJPY
Norwegian Krone / Japanese Yen FOREX.com
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

NOKJPY Biểu đồ Ngoại hối

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch