dinhchien

NZDCAD - Tăng tiếp theo quy luật h4

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% risk.
* Good luck.