UnknownUnicorn4548749

Buy cặp NZDJPY 26-7-2021

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá đang ở hỗ trợ H1, tạo tín hiệu Fakey tăng giá mạnh
Buy trực tiếp tỷ lệ RR 1:1.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.