OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY đã bứt phá đóng cửa trên vùng kháng cự quan trọng 71.8-72, giá đang tích lũy trên khung d1 chuẩn bị cho đợt breakout tiếp theo
Plan: buy on breakout khi giá đóng cửa trên mức 72.2 hoặc chờ tín hiệu false break tại 71.5
Happy and safe trading
Disclaimer: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.