FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
FX:NZDJPY

NZDJPY là cặp tiền mình đã có lệnh sell hôm qua

Xu hướng tăng tuy nhiên đã tăng quá lâu, có sideway trong chiếc hộp và vừa có phá vỡ

ngay khi đó mình đã sell RR 1:2 SL đã hoàn toàn hợp lí

Tiếp tục gồng thôi mọi người, lệnh này có thể sẽ mất đến cả 1 tuần để giá chạy đấy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.