Leadership

NZDJPY còn giảm đến bao giờ ???

Giá lên
FOREXCOM:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY vẫn đang nằm trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, nó rất khó để có thể quay về 72.00 vì ở đây có kháng cự rất lớn. Do vậy, tôi cho rằng nên bắt đầu BUY NZDJPY từ bây giờ.

BUY NZDJPY - 73.50
Target: 76.00