Leadership

NZDJPY còn giảm đến bao giờ ???

Giá lên
FOREXCOM:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY vẫn đang nằm trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, nó rất khó để có thể quay về 72.00 vì ở đây có kháng cự rất lớn. Do vậy, tôi cho rằng nên bắt đầu BUY NZDJPY từ bây giờ.

BUY NZDJPY - 73.50
Target: 76.00
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.