Sanforex-com

Sell NZD/JPY trong đầu tuần tới

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Hiện tại tỷ giá này đang nằm tại vùng hợp lưu, phía trên là kháng cự và đường trend trên của kênh xu hướng giảm. Sang tuần tới có thể mở lệnh sell với tỷ giá này.

Chiến lược tham khảo: sell giá hiện tại, TP 69.00-69.69, Sl 70.28

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.