FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY entry limit

entry 80.367

sl 80.462

tp 80.143

2.3R

trade with me
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.