dinhchien

NZDUSD - Swing trade setup (Long)

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- H1: chờ hình đảo chiều xác nhận.
- Chúc may mắn.