dinhchien

NZDUSD [Swing setup] - Mua theo quy luật tăng khung H4

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Stop loss tính từ neckline - chỉ báo ATR (từ đỉnh gần nhất).