AMBroker

Xu hướng giảm của NZDUSD

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xu hướng chính: Giảm
Kháng cư: 0.6680; 0.6720; 0.6850 và 0.6970
Hỗ trợ 0.6400 tới 9.6560
Bias bearish vẫn đang được giữ vững, khi giá vẫn đang ở phía dưới 0.6680 tới 0.6720 (vùng kháng cự) chúng tôi khuyến nghị sell khi có nhịp tăng, đặc biệt khi giá vẫn được giữ dưới kháng cự và gần kháng cự.
Price action: Pinbar + inside bar
Sự kết hợp của 2 mô hình này có thể là một tín hiệu tốt để sell, hoặc đợi điều chỉnh cao hơn.
Mục tiêu của giá có thể là vùng hỗ trợ 0.6500 tới 0.6560.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.