vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU OCB

Giá lên
HOSE:OCB   NH TMCP PHUONG DONG
PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU OCB
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 26.500đ-27.000đ Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP OCB có thể một lần tiến lền quanh mốc 29.000đ -31.000đ

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy tuần này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh Tăng

- Kế hoạch giao dịch tuần này
Có thể canh MUA quanh mốc 26.500đ - 27.000đ, bán lỗ dưới 25.000đ
Chốt lời 30.000$ - 32.000$ . Good Luck :)