vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU OCB

Giá lên
HOSE:OCB   NH TMCP PHUONG DONG
PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU OCB
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ trợ 26.500đ-27.000đ Nếu vùng Hỗ trợ không bị phá vỡ, giá CP OCB có thể một lần tiến lền quanh mốc 29.000đ -31.000đ

- Theo quan điểm cá nhân, chũng tôi nhận thấy tuần này vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh Tăng

- Kế hoạch giao dịch tuần này
Có thể canh MUA quanh mốc 26.500đ - 27.000đ, bán lỗ dưới 25.000đ
Chốt lời 30.000$ - 32.000$ . Good Luck :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.