SharkFollow

Pow đã thực sự hấp dẫn chưa khi Pb < 1

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Doanh thu tháng 11 đạt 2,859 tỷ đ, cao hơn 5% kế hoạch tháng và cao hơn gần gấp đôi cùng kỳ. Triển vọng dài hạn của POW ở mức tốt với việc dự kiến đưa nhà máy Nhơn Trạch 3&4 vận hành vào cuối năm 2023, đầu năm 2024.
- Giá trị cổ phiếu (P/E, P/B, EV/EBITDA) được định giá theo thị trường tại thời điểm hiện tại là 18,506 đang Cao hơn 56% so với thị giá.
- Về kỹ thuật, Pow đã kết thúc điều chỉnh và đang trong sóng 3.
Chúc cả nhà may mắn!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.