ThangLeViet

PVS - XUẤT HIỆN TÍN HIỆU TĂNG VƯỢT ĐỈNH

Giá lên
ThangLeViet Cập nhật   
HNX:PVS   PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CP
1. Khối lượng giao dịch:

Thanh khoản 2 phiên gần nhất tăng mạnh, gấp 2 lần so với tháng 1/2022. Khối lượng tăng mạnh kèm theo điểm số tăng cho thấy dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại.

2. Đường trung bình MA:

Đường trung bình MA200 nằm dưới 2 đường trung bình MA20/MA50 cho thấy xu hướng tăng trong dài hạn đang chiếm ưu thế. Đường trung bình MA20 nằm trên đường trung bình MA50 cho thấy xu hướng tăng trong ngắn hạn vẫn đang hiện hữu.

3. Trendline:

Sau khi tích lũy từ đầu tháng 1 đến tháng 2, giá của DN này tăng mạnh và vượt ra khỏi vùng tích lũy, giá đang nằm trong giai đoạn 2: giai đoạn điều chỉnh (3 chu kỳ bao gồm: xuất hiện tín hiệu tăng - điều chỉnh - xác nhận tăng giá). Nếu PVS giữ được giá trên 28.8, khả năng cao giá của DN này sẽ vượt đỉnh và tăng mạnh về vùng 35.5
--
Vùng giá mua đẹp nhất ở tại vùng 28.5 - 28.8. Chúc a/c/e có chuyến tàu ra khơi thắng lợi!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đóng cửa đẹp, khuyến nghị chốt lời

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.