Darius-Lee

Cổ phiếu tiềm năng trong tuần này - RACE (Ferrari)

NYSE:RACE   Ferrari N.V.
RACE đã công bố báo cáo thu nhập với mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được công bố là 1.32 tăng 0.2 so với kỳ trước là 1.3 và tăng 0.06% so với dự báo.
Vùng hỗ trợ cần lưu ý là 200.68
Vùng kháng cự tiếp theo là 220.75.

Chiến lược tham khảo :
Mua tại vùng hỗ trợ phía dưới 200$
Stop loss : 193.5$
Take profit 1 : 220.75$
Take profit 2 : 230$

Từ chối trách nhiệm : Chiến lược mang tính chất tham khảo, mọi quyết định cuối cùng tùy thuộc nhà đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.