HOSE:SAB   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Buy: 156000
SL: 140000

- Nền tảng cơ bản tốt
- Cổ phiếu đầu ngành
- Tiền và Tiền gửi nhiều
- Tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu thấp
- Vừa được đưa vào chỉ số VN30
- Kỳ vọng kinh tế hồi phục trong thời gian tới
- P/E khoảng 20 ở mức chấp nhận được
- Thanh khoản cạn kiệt
- Giao dịch thỏa thuận tích cực
==> Dấu hiệu tích cực

W: Giá tại vùng hỗ trợ, có nền giá, chỉ báo OBV ổn định trong khi giá giảm mạnh kỳ vọng giá sẽ hồi phục. Dấu hiệu tích cực.
D: Chỉ báo OBV cho thấy dấu hiệu tăng trở lại, kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại. Nên mua vào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.