LeMinh_300QG

Về tôi Xem phân tích chi tiết (mục ĐẦU TƯ):  https://qginvestments.blogspot.com Nhận thông báo: Telegram: https://t.me/leminh_qg QG INVESTMENTS - Đầu Tư Chứng Khoán (vào Công bố) https://www.facebook.com/groups/1607842619370566  Chúc AN LẠC VÀ THÀNH CÔNG!
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % cổ phiếu
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
KBC 25% | 1 SAB 25% | 1 VNM 25% | 1 VGI 25% | 1
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư