LeMinh_300QG

Về tôi * Với 100 triệu đồng vốn, với 20 nhịp đầu tư lợi nhuận, sức mạnh lãi kép gia tăng tiền trong tài khoản lên gần 20 tỷ đồng. * Nắm bắt được các giá trị cốt lõi nhất, gia tăng tài sản chắc chắn làm được. * Sẵn sàng chia sẽ phương pháp đầu tư chứng khoán.
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
VNINDEX 18% | 6 NZDJPY 9% | 3 DPR 6% | 2 TCB 6% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư