NgocHaiPearlie

Sliver 18/04 - Xác nhận chiến lược bán

Giá xuống
COMEX:SIK2023   SILVER FUTURES (MAY 2023)
Đồ thị phân tích kỹ thuật giá Bạc giao tháng 5 hiện đã xác nhận tín hiệu phá vỡ đường xu hướng giảm. Chiến lược bán hôm qua tiếp tục đạt được mức kỳ vọng ngắn hạn và có thể trong thời điểm này khi giá đã giảm về lại vùng dưới 25.3 $/oz thì chiến lược sẽ được xác nhận giảm trở lại rõ ràng hơn.

Dự báo hôm nay áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế, mặc dù có thẻ giá sẽ chưa giảm mạnh ngay hoặc nếu nến H4 này giá không vượt được vùng 25.3 $/oz thì có thể sẽ giảm luôn nhưng để đảm bảo giao dịch an toàn thì có thể cân nhắc các điểm vào lệnh và điểm chặn lỗ để an toàn vốn.

Khả năng theo đánh giá khách quan tôi thấy giá Bạc giao tháng 5 có thể giảm về lại vùng 24.7 $/oz

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.