NgocHaiPearlie

Silver - Bạc tiếp đà tăng

COMEX:SIK2023   SILVER FUTURES (MAY 2023)
Đồ thị giá Bạc giao tháng 5 hiện đã tăng mạnh lên vùng 25.8$/oz. Vùng kháng cự này hình thành ngay sau khi có tín hiệu bán xuất hiện, tuy nhiên sau đó giá đã quay trở lại đà tăng khiến cho các nhận định của chúng ta cần thận trọng hơn

Hiện theo quan điểm cá nhân tôi giá Bạc cũng sẽ trong một xu hướng tăng, khi chưa phá vỡ trendline giảm thì vẫn chưa thể đưa ra kết luận về xu hướng.

Vùng hỗ trợ ngắn hạn 25.3$/oz

Website chia sẻ Kiến thức, kinh nghiệm & Nhận định thị trường Vàng, Phái sinh Hàng hóa hàng ngày
Update realtime: t.me/iasignalstrading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.