NgocHaiPearlie

Chứng khoán Mỹ và lợi suất trái phiếu đang có dấu hiệu giảm

Giá xuống
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
FED duy trì lập trường ôn hoà, làm xoa dịu các lo ngại về việc sẽ sớm thắt chặt chính sách, mà khi thắt chặt chính sách thì dòng tiền giá rẻ sẽ không còn, điều này khiến cho nhu câu vay mượn để tái cơ cấu sản xuất và đầu tư giảm xuống. Đồng nghĩa với việc chi phí đầu tư sẽ cao lên, nó khiến cho giới đầu tư và sản xuất phải lo ngại và chùn bước, cắt giảm chi tiêu và giảm chi phí không cần thiết. Nó tiếp tục dẫn đến các hệ luỵ về việc sẽ cắt giảm chi tiêu trong dân, niềm tin tiêu dùng giảm xuống...

Trên biều đồ phân tích thị trường Chứng khoán Mỹ:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.