TradingView

Làm quen với Công cụ vẽ mới của chúng tôi: Ghi chú Giá

Đào tạo
TVC:SPX   Chỉ số S&P 500
Chúng tôi đã tạo Ghi chú giá để giúp việc đính kèm ghi chú ở các mức giá cụ thể trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc ghi chú chi tiết trên các biểu đồ yêu thích của bạn và công cụ vẽ mới của chúng tôi sẽ giúp ích cho bạn.

Cách tạo ghi chú giá đầu tiên của bạn 📝

1. Chọn công cụ từ bảng Công cụ chú thích. Đây cũng là nơi bạn tìm thấy công cụ Văn bản.
2. Đặt hai điểm neo. Điểm đầu tiên đặt giá và điểm thứ hai là tọa độ của nhãn giá.
3. Thêm văn bản xuất hiện theo Ghi chú Giá bằng cách mở hộp thoại cài đặt bằng cách nhấp đúp vào ghi chú. Bạn cũng có thể thay đổi màu dòng và văn bản từ hộp thoại cài đặt.

Sử dụng phím tắt khi làm việc với Ghi chú Giá!

1. Nhấn Ctrl (Windows) hoặc command ⌘ (Mac) trong khi đặt một điểm sao cho điểm đó được vẽ đến giá trị ký hiệu gần nhất. Phím tắt này sẽ bật Magnet của bạn.
2. Nhấn phím Shift trong khi đặt một điểm để đặt độ dốc của đường theo bội số của 45 độ. Mẹo nhỏ: điều này đặc biệt hữu ích để đặt Ghi chú Giá ở các góc hoàn hảo. Góc hoàn hảo = biểu đồ đẹp. 🎨

Chúng tôi hy vọng bạn thích công cụ vẽ mới này. Nhân tiện, biểu đồ trên cho thấy S&P 500 và Tesla. Chúng tôi đã đặt ghi chú giá làm ví dụ cho mỗi mã này. Hãy chia sẻ để chia sẻ bất kỳ biểu đồ nào bạn thực hiện với Ghi chú Giá bên dưới trong phần bình luận.

Vui lòng chia sẻ bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi mà bạn có ở bên dưới. Cảm ơn vì đã đọc.

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.