dinhchien

SPX - Giảm mạnh trong tháng 3

Giá xuống
SP:SPX   Chỉ báo S&P 500
Nhìn bên trái, ngày 24 tháng 12 năm 2018 tại sóng Symmetry (I) đã bị phá vỡ Uptrend, biểu đồ MACD là thấp nhất.
Do đó, tôi dự đoán SPX bước vào Thị trường con gấu tại các sóng đối xứng (II) đến (III)
* Chỉ báo:
  - MACD và FORCE INDEX giảm dần.
  - Đường MACD & đường tín hiệu cắt nhau.
- Phần kỳ thật chỉ báo RSI (Điểm A cao hơn 70, nhưng điểm C thì không).
* Đây là lần thứ ba SPX kiểm tra lại đường kháng cự.